Nebojte sa zmeny. S nami je to vždy k lepšiemu.

Prejdite do lepšej platenej práce.
Mzda jednoznačne určuje trend a spokojnosť zamestnanca. Treba si uvedomiť, že bez ľudí nespraví žiadna spoločnosť vôbec nič. Jednoducho, ľudia chcú pracovať tam, kde za rovnakú prácu vyššie ohodnotia zamestnanca. Treba však pripomenúť, že i pracovné prostredie a kultúra hrá tiež dôležitú úlohu.

Nielen to, i zmena zamestnania je život.
Dávno je už preč doba, keď mzdy boli všade rovnaké a kariéra vopred jasná. Absolventi stredných a vysokých škôl nemusia hľadať prácu na celý život. Vo veku 18 – 45 je ideálne zmeniť prácu po štyroch rokoch.

Prejavy, že možno je čas na zmenu:

 • prestala vás práca zaujímať
 • už nie je na čo sa v práci tešiť
 • ste v nej nespokojný a musíte sa do nej nútiť
 • stratili ste chuť i motiváciu plniť ďalšie úlohy
 • nadobudli ste pocit, že všetko podstatné ste už urobili
 • keď sa pripomenie práca, máte pocit napätia, otrávenosti a strachu
 • cítite, že už všetko poznáte
 • v práci nastali situácie, rozhodnutia vedenia alebo sa zaviedli procesy, s ktorými ste výrazne nespokojný, ale zo svojej pozície nevidíte reálnu možnosť ich zmeniť
 • nastali závažné, časté alebo pretrvávajúce konflikty s kolegami, spolupracovníkmi, či priamo s nadriadeným
 • nemáte priestor na uplatnenie nových myšlienok, nemáte s kým vytvoriť nový tím

 
Rozmeňte to na drobné, čo sú príčiny vašej nespokojnosti. Podľa ich povahy sa ponúknu možnosti riešenia, rozhovor so zamestnávateľom alebo to chce radikálnejší rez. A priamo zmenu. Riešením je skúmať seba a zároveň okolnosti prečo. Ak už nemáte iné možnosti alebo ste presvedčený o tom, že je čas na zmenu pokojne to urobte. Avšak pamätajte si, že meniť zamestnanie často nie je rovnako vhodné.

Uvedomte si však pred zmenou práce:

 • aká je vaša hodnota na trhu práce s prihliadnutím na vašu kvalifikáciu
 • aká je vaša motivácia začať pracovať v novej práci
 • aká je vaša pripravenosť vysťahovať sa za novou prácou
 • aké sú vaše rodinné pomery a ako budú ovplyvnené zmenou vášho zamestnania

 
 
 
Zmena zamestnania
Ak už máte za sebou niekoľko pracovných skúseností a ste presvedčený, že to nie je to pravé orechové je to práve ten moment potreby zmeny.
Máte 20 alebo máte 40? Nevadí. I keď je pravda, že čím ste mladší, tým to pôjde jednoduchšie a naopak.