Koordinátor/ka

left
right
Základná zložka mzdy (brutto) a ďalšie odmeny: 
1070 €
Dátum nástupu: 
ihneď
Lokalita: 
Bratislavský kraj
Bratislava I
Bratislava II
Bratislava III
Bratislava IV
Bratislava V
Miesto výkonu práce: 
Bratislava - Devínska Nová Ves
Pracovná oblasť: 
Personalista
Jazykové znalosti: 
Slovenský jazyk
Jazykové znalosti – úroveň: 
expert C2
Druh pracovného pomeru: 
Plný úväzok
Požadované vzdelanie: 
Stredoškolské s maturitou
Vysokoškolské I. stupňa
Vysokoškolské II. stupňa

Koordinátor / ka

Čo bude Vašou prácou?: 

• Kompletné spracovanie a zodpovednosť za personálnu agendu v súlade so Zákonníkom práce, súvisiacimi všeobecne záväznými platnými právnymi a internými predpismi (príprava pracovno-právnych dokumentov, najmä pracovných zmlúv; príprava a spracovanie dokumentov súvisiacich so začatím, zmenou a ukončením pracovného pomeru; vedenie, aktualizácia a archivácia osobných spisov zamestnancov a pod.).
• Zabezpečenie agendy súvisiacej s realizáciou výberových konaní, najmä príprava podkladov, komunikácia s uchádzačmi o pracovnú pozíciu, organizácia a vedenie pracovných pohovorov.
• Vedenie a spracovanie mzdovej agendy (spracovanie dochádzky, príprava podkladov k výplatám miezd; vystavovanie potvrdení o príjme zamestnancov, evidencia a spracovanie PN a exekúcie atď.), zabezpečenie hlásení pre sociálnu poisťovňu a zdravotné poisťovne (prihlášky, odhlášky, výkazy, ročné hlásenia), daňový úrad (spracovanie ročného zúčtovania dane), potrebná komunikácia s úradmi/inštitúciami ako štatistický úrad a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
• Sledovanie zmien v legislatíve, zodpovednosť za legislatívnu správnosť personálnych a mzdových dokladov; spracovanie a aktualizácia interných predpisov v oblasti personalistiky a miezd; príprava štatistík a reportov.
• Poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti vedeniu i zamestnancom v mzdovej a personálnej oblasti.

Čo Vám ponúkame?: 

stabilnú prácu

Čo požadujeme?: 

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
- znalosť mzdového účtovníctva, personalistiky, súvisiacej legislatívy sú vítané
- koncepčné myslenie;
- zvládanie záťažových situácií;
- komunikačné schopnosti;
- znalosť práce s počítačom: Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet,

Požadované doklady:

• štruktúrovaný životopis s telefonickým a e-mailovým kontaktom
• fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
• fotokópia osvedčenia o získaní osobitných kvalifikačných predpokladov