O nás.

Umožňujeme komunikovať a spájať ľudí, vytvárať spoluprácu medzi firmami. Objavovať možnosti a nové nástroje, ktoré dokážu veľa vecí zmeniť.
A nielen to, pokojne sa pýtajte. V personalistike a vo svete miezd sme doma.   

Povedzte čo potrebujete a zabezpečíme to. To je jednoducho celé.

Ak potrebujete ľudí na dočasné pridelenie, študentov na krátkodobú výpomoc alebo spracovať mzdy ste tu správne. 
 

 

Recruitment - nielen nábor, ale výber uchádzačov o zamestnanie je dôležitý.

 
Onsite service - kompletné zabezpečenie zamestnancov priamo u klienta od A po Z.
 
Outsourcing services - optimalizácia ako nástroj efektivity pri nábore, školení a ostatných činností so zamestnancom.

Workforce - mobilita zamestnancov z Európskej únie a z tretích krajín s priamym zastúpením v jednotlivých krajinách.  
 
Mzdy - celkové spracovanie mzdovej agendy.