Kontakt

SÍDLO SPOLOČNOSTI

T E M P O, spol. s r.o.
Bratislavská 4051/40
018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 31 580 246
Registrácia: 
OR Okresného súdu Trenčín, Odd.: Sro, Vložka č.: 2240/R
Výpis z obchodného registra SR

POBOČKA SPOLOČNOSTI

J.Jonáša 1 
Duálna akadémia
Devínska Nová Ves
843 02 Bratislava

Telefón: +421 905 83 71 78

HOT - LINE

+421 905 88 22 88  +421 905 37 02 20
E-mail: web@praca24.sk

MZDOVÉ ODDELENIE, EKONOMICKÉ ODDELENIE
 mzdove@temposro.eu

PERSONÁLNE ODDELENIE

E-mail: nabor@temposro.eu